Máy phát sóng FM

Chúng tôi đang sản xuất thiết bị phát sóng FM chất lượng cao cho băng tần phát sóng FM từ 87,5 đến 108MHz. Tất cả các mức công suất có thể tưởng tượng đều có sẵn, từ 100mW đến 2000W và hơn thế nữa. Máy phát FM có sẵn dưới dạng các thiết bị độc lập, gói làm sẵn với ăng-ten, cáp đồng trục và thậm chí cả thiết bị phòng thu, nhưng chúng tôi cũng bán các bộ kích thích FM đơn giản có thể được sử dụng để xây dựng một máy phát FM nhỏ hoặc lớn. Nếu bạn gặp khó khăn và không biết mình cần gì, vui lòng ghi chú cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp.