Gói truyền hình

Thiết bị này nằm trong tủ rack 2H 19 inch cung cấp công suất 300W ở dải tần VHF cao (170-225MHz). Thiết bị chắc chắn và được chế tạo để hoạt động 24/7/365. Thiết bị chạy từ nguồn điện chính tích hợp. Cho phạm vi từ 5-20km tùy thuộc vào vị trí ăng-ten và cấu hình địa hình. Ăng ten yagi có độ lợi cao ở phía thu có thể tăng phạm vi lên> 30km và hơn thế nữa, đặc biệt là trong điều kiện thuận lợi. Theo ý kiến của chúng tôi, tỷ lệ chất lượng / giá cả tốt nhất có thể.

Hiển thị tất cả 4 kết quả