Giám sát FM

Giám sát tín hiệu FM chắc chắn là điều bắt buộc đối với bất kỳ đài truyền hình nghiêm túc nào. Bất kỳ phút nào không phát sóng đều dẫn đến doanh thu bị mất hàng nghìn euro. Bạn chỉ đơn giản là không thể không được thông báo ngay lập tức về bất kỳ sự cố nào với tín hiệu vô tuyến của mình.

Hiển thị 1–9 của 15 kết quả