Máy phát truyền hình kỹ thuật số

TV kỹ thuật số cuối cùng cũng trở thành affordable. Chúng tôi hiện đang bán kết hợp của exciter + bộ khuếch đại có thể được sử dụng để tạo thành một đài truyền hình kỹ thuật số nhỏ. Một chiếc exciter là phổ biến và hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật số. Các bạn lưu ý mua cả xe exciter và amply.

Hiển thị kết quả duy nhất