Phù thủy

tiện dụng VRMS /dBm/dBu/máy tính dBV

Một tiện ích để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường công suất tiêu chuẩn và cường độ tín hiệu.

 

Hướng dẫn

Máy tính này chuyển đổi giữa dBm, dBu, dBV, VĐỈNH CAO và VRMS (Định nghĩa ANSI T1.523-2001). dBm là tỷ số công suất so với 1mW, dBu và dBV là tỷ số điện áp, tương ứng với 0,775V và 1V.

Để sử dụng máy tính này, hãy nhập dữ liệu ứng dụng của bạn vào phần được cung cấp, sau đó nhập số lượng bạn muốn chuyển đổi vào phần tử biểu mẫu thích hợp. Chuyển sang trường khác, nhấn “Enter” hoặc nhấp vào “Tính toán” sẽ tính toán lại tất cả các giá trị tương đương. 

Xin lưu ý về giới hạn độ chính xác của máy tính này. Đối với mục đích hiển thị, kết quả tính toán được làm tròn đến 4 chữ số thập phân gần nhất, vượt quá độ chính xác của hầu hết các phép đo.