Máy kích thích DAB+

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều loại bộ kích sóng radio DAB+ kỹ thuật số. Cuối cùng thì việc phát sóng DAB+ cũng có thể truy cập được do giá đã giảm.

Bộ phát DAB+ của chúng tôi dựa trên giải pháp độc lập nhận luồng ETI qua Ethernet. Luồng này có thể từ các nguồn Internet/Ethernet hoặc được tạo bởi máy tính chạy Linux của bạn.

Hiển thị kết quả duy nhất