Tải giả

Tải giả được sử dụng để kiểm tra bộ khuếch đại và máy phát. Chúng cho phép bạn chạy máy phát hết công suất mà không gây bức xạ và can thiệp vào các dịch vụ khác.

Hiển thị tất cả 2 kết quả