Thiết bị studio

Bạn muốn xây dựng phòng thu chuyên nghiệp của riêng mình và có toàn quyền kiểm soát các chương trình của bạn? Chúng tôi chỉ cho bạn mọi thứ bạn cần để thiết lập. Từ thiết bị của đài phát thanh đến cách tất cả ăn khớp với nhau. Cuối cùng, bạn sẽ có một phòng thu phù hợp với nhiều khách, người gọi trực tiếp và có toàn quyền kiểm soát các buổi biểu diễn của bạn.