Hiện hành cổ phần

Chúng tôi cố gắng hết sức để luôn giữ tất cả các sản phẩm trong kho nhưng rất tiếc không phải lúc nào điều này cũng có thể thực hiện được. Theo dõi kho hàng hơn nghìn mặt hàng đôi khi có thể là một thách thức. Vì vậy, ngay cả khi mặt hàng được hiển thị như trong kho, điều này không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Nếu bạn có một đơn đặt hàng khẩn cấp, xin vui lòng kiểm tra với chúng tôi để đảm bảo rằng mặt hàng mong muốn của bạn chắc chắn còn trong kho. Máy phát nhỏ thường có sẵn để vận chuyển nhanh chóng nhưng máy phát 200W và mạnh hơn thường mất một hoặc hai tuần.

Đối với tất cả các loại câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến, hãy kiểm tra điều này trang.

Làm thế nào để bắt đầu hướng dẫn là nơi đây.

Các gói chuẩn bị sẵn với mọi thứ bạn cần để đài của mình trực tuyến đây (máy phát FM), tại đây (đài kỹ thuật số DAB+, đây (máy phát AM)đây (máy phát TV).