Điện thoại lai

Điện thoại lai được sử dụng để kết nối phòng thu và thiết bị phát của bạn với âm thanh từ đường dây điện thoại analog hoặc kỹ thuật số. Điều này giúp bạn có thể nói chuyện trực tiếp với người nghe của mình trực tuyến. Chúng tôi có sẵn nhiều loại khác nhau.

Hiển thị tất cả 4 kết quả