Gói kết hợp

Các gói kết hợp giải quyết vấn đề của những khách hàng thiếu kinh nghiệm của chúng tôi đang gặp khó khăn với việc đấu dây bộ kích thích FM với bộ mã hóa âm thanh nổi và bảng IO. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra khái niệm về các gói kết hợp PRT (Thực tế sẵn sàng để truyền). Các gói này đi kèm với bộ kích thích, bộ mã hóa âm thanh nổi và đôi khi cũng có bảng RDS và IO. Tất cả các bo mạch này được nối dây với nhau và đã được thử nghiệm nên về mặt lý thuyết, tất cả những gì bạn cần làm là kết nối ăng-ten và cấp nguồn. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn lắp đặt các bo mạch trong vỏ bọc, tốt nhất là vỏ kim loại có quạt nhỏ (40 × 40 nên hoạt động). Chạy mà không có quạt nhỏ hoặc vỏ kim loại không đảm bảo làm mát đủ và không được khuyến khích.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.