Wireless na audio/video na mga link

Kumpletuhin ang mga sistema para sa mga taong kailangang magpadala ng video o audio mula sa studio patungo sa malayong kinalalagyan na transmitter (karaniwan ay tuktok ng bundok). Nag-aalok kami ng mga receiver, transmitter, antenna, cable at accesories.

Showing 1–9 of 12 results