ลิงค์เสียง/วิดีโอไร้สาย

ระบบที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่ต้องการส่งวิดีโอหรือเสียงจากสตูดิโอไปยังเครื่องส่งที่อยู่ห่างไกล (ปกติคือยอดเขา) เรามีเครื่องรับ เครื่องส่ง เสาอากาศ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริม

Showing 1–9 of 12 results