แพ็คเกจส่งสัญญาณทีวี

หน่วยนี้ในตู้แร็คขนาด 2H 19 "ให้กำลัง 300W ในย่านความถี่ VHF สูง (170-225MHz) หน่วยมีความทนทานและสร้างขึ้นสำหรับการทำงาน 24/7/365 หน่วยทำงานจากแหล่งจ่ายไฟหลักในตัว ให้ช่วง 5-20km ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเสาอากาศและการกำหนดค่าภูมิประเทศ เสาอากาศยากิกำลังสูงที่ด้านรับสามารถเพิ่มระยะเป็น >30 กม. และมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เอื้ออำนวย ในความเห็นของเราอัตราส่วนคุณภาพ/ราคาดีที่สุด

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์