ไฮบริดโทรศัพท์

ไฮบริดโทรศัพท์ใช้เพื่อเชื่อมต่อสตูดิโอและเครื่องส่งของคุณด้วยเสียงจากสายโทรศัพท์แอนะล็อกหรือดิจิตอล ทำให้สามารถพูดคุยกับผู้ฟังของคุณได้โดยตรงทางออนไลน์ เรามีหลายประเภทให้เลือก

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์