ดัมมี่โหลด

โหลดจำลองใช้สำหรับทดสอบแอมพลิฟายเออร์และเครื่องส่ง ช่วยให้คุณเรียกใช้เครื่องส่งสัญญาณอย่างเต็มกำลังโดยไม่แผ่รังสีและรบกวนบริการอื่นๆ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์