บอร์ดควบคุมเครื่องขยายเสียง

บอร์ดควบคุมแอมพลิฟายเออร์ Swiss-Knife ให้คุณตรวจสอบและตั้งค่ากำลังขับ, SWR, แรงดันไฟที่จ่าย, กระแส, อุณหภูมิ และระดับของไดรฟ์ สามารถลดกำลังไฟในกรณีที่โอเวอร์ไดรฟ์ ร้อนเกินไป หรือมีปัญหาอื่นๆ

แสดง %d รายการ