เครื่องส่ง AM

ในขณะที่การกล่าวถึงเครื่องส่งสัญญาณ AM หลายครั้งจะนำความทรงจำในวัยเด็กกลับมา แต่ที่จริงแล้วยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในบางประเทศ นอกจากนี้ AM ยังสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย เสาอากาศแบบลวดยาว การกระจายสัญญาณที่แตกต่างกัน (แม้แต่ทั่วโลก) ความคิดถึงที่มาพร้อมกับมัน… ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างมากในยุคสมัยใหม่นี้

Our old AM MAX units sold out many years ago and for a long time we wanted to make a new AM transmitter, this time with different, more modern approach, with new better parts and better specs. And we finally did. Fully solid state PWM modulator ensures crisp audio, >125% positive peak modulation, compact form factor, plenty of audio input options and LCD display unit make AM transmitters based on AMMAX8000+ really something special in this modern age.

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์