FM-radioantenner

Du måste inse att FM-sändarantenn var, är och kommer alltid att vara en avgörande del av systemet och dess position och typ påverkar i hög grad din räckvidd. Föredragen typ av antenn påverkas av flera faktorer, men mest av sändningsplatsen. I mitten av området du vill täcka behöver du en rundstrålande antenn som sänder lika i alla riktningar medan du utanför ditt täckningsområde kan stråla in signalen med en riktad antenn. Innan du går i luften kontrollera din antenn med analysator och justera placeringen av antennen och någon av dess justerbara delar för att få minimal reflekterad effekt. Sikta på VSWR 2:1 eller mindre. Använd låg effekt i antennen när du ställer in den och gör justeringar. Kontrollera antennens DC-kontinuitet med en ohmmeter innan du ansluter den, för att vara säker på att det är vad den är tänkt att vara, antingen en kortslutning eller en öppen, beroende på antenntyp.

Visar 1–9 av 22 resultat