പ്രധാന വൈദ്യുതി വിതരണം

നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും
ഒരു പ്രധാന വൈദ്യുതി വിതരണം ആവശ്യമാണ്. മിക്ക RF ആംപ്ലിഫയറുകൾക്കും 12-15V, 48V അല്ലെങ്കിൽ ഈയിടെയായി 62-65V വോൾട്ടേജിൽ റേറ്റുചെയ്ത പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ശക്തമായ ആംപ്ലിഫയറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും കറന്റും ആവശ്യമാണ്. കറന്റും വോൾട്ടേജും ഗുണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് കണക്കാക്കാം: പി = യു * ഐ. ഉദാഹരണത്തിന്, 10A കറന്റ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന 48V റേറ്റുചെയ്ത ഒരു പവർ സപ്ലൈക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്: 48V * 10A* 480W. എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു 300W FM ബാൻഡ് ആംപ്ലിഫയറിന് സാധാരണയായി 450-600W റേറ്റുചെയ്ത മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആംപ്ലിഫയറുകൾ 100% കാര്യക്ഷമമല്ല, വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ഭാഗം താപമായി നഷ്ടപ്പെടും.

Showing 1–9 of 10 results