Αντιστάσεις ισχύος RF

Αυτές οι αντιστάσεις ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή ενισχυτών ραδιοσυχνοτήτων, συνδυαστών και φίλτρων, για τιμές που δεν αναφέρονται, στείλτε μας ένα e-mail και ρωτήστε μας. Οι αντιστάσεις τερματισμού έχουν μόνο ένα καλώδιο και το άλλο καλώδιο συνδέεται με τη φλάντζα που είναι βιδωμένη στην ψύκτρα. Οι κανονικές αντιστάσεις έχουν 2 αγωγούς και είναι απομονωμένοι από τη φλάντζα.

Σημαντικό: Λάβετε υπόψη ότι μια κατάλληλη ψύκτρα είναι απαραίτητη για να αποκτήσετε καθορισμένη ονομαστική ισχύ.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος