εξασθενητές RF

Αυτοί οι εξασθενητές ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή ενισχυτών ραδιοσυχνοτήτων και άλλων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων. Οι εξασθενητές έχουν 2 απαγωγές και είναι βιδωμένοι στην ψύκτρα με φλάντζα γείωσης, αυτή η φλάντζα αντιπροσωπεύει επίσης τη γείωση σήματος.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος