Ομοαξονικός καλώδιο

Οδηγός ηλίθιου για ομοαξονικό καλώδιο

Ομοαξονικό καλώδιο

Το ομοαξονικό καλώδιο είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο που αποτελείται από ένα στρογγυλό, μονωμένο αγώγιμο σύρμα που περιβάλλεται από ένα στρογγυλό, αγώγιμο περίβλημα, που συνήθως περιβάλλεται από ένα τελικό μονωτικό στρώμα. Το καλώδιο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σήμα υψηλής συχνότητας ή ευρυζωνικής σύνδεσης, συνήθως σε ραδιοσυχνότητες. Η ομοαξονική καλωδίωση είναι ένα κλειστό μέσο μετάδοσης δύο αγωγών που χρησιμοποιείται συχνά για τη μετάδοση ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων. Αποδίδει εξαιρετική απόδοση σε υψηλές συχνότητες και ανώτερο έλεγχο/θωράκιση EMI σε σύγκριση με άλλους τύπους χάλκινων καλωδίων. Η ομοαξονική καλωδίωση βρίσκεται συνήθως σε συστήματα εκπομπής και δικτύωσης. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι κοινοί όροι και ορισμοί που σχετίζονται με την ομοαξονική καλωδίωση:

Συνήθεις όροι, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ομοαξονικό καλώδιο:

Εξασθένιση (Απώλεια εισαγωγής): Απώλεια ισχύος. Η εξασθένηση συνήθως μετράται σε απώλεια dB ανά μήκος καλωδίου (π.χ. 31,0 dB/100 Ft.). Η εξασθένηση αυξάνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα.
ΜΠΑΛΟΥΝ: Ένα ακρωνύμιο για το BALanced/Unbalanced. Μια συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για την αλλαγή ενός μέσου καλωδίωσης σε ένα άλλο (π.χ. ομοαξονικό σε συνεστραμμένο ζεύγος balun).
Κεντρικός Μαέστρος: Το συμπαγές ή συνδεδεμένο σύρμα στη μέση του ομοαξονικού καλωδίου. Η διάμετρος του αγωγού μετριέται με το αμερικανικό μετρητή καλωδίων (AWG).
Ομοαξονικός προσαρμογέας: Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αλλαγή ενός τύπου σύνδεσης σε άλλο ή ενός φύλου σε άλλο (π.χ. BNC σε SMA Adaptor).
Ομοαξονικό καλώδιο: Μια κυλινδρική γραμμή μετάδοσης δύο αγωγών που συνήθως αποτελείται από έναν κεντρικό αγωγό, ένα μονωτικό διηλεκτρικό υλικό και έναν εξωτερικό αγωγό (θωράκιση). Το ομοαξονικό καλώδιο μπορεί να είναι εύκαμπτο (τυπικό για τα συγκροτήματα που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο), ημιάκαμπτο ή άκαμπτο στη φύση του.
Ομοαξονικός σύνδεσμος: Η συσκευή διασύνδεσης που βρίσκεται σε κάθε άκρο ενός συγκροτήματος ομοαξονικού καλωδίου. Υπάρχουν πολλοί κοινοί τύποι ομοαξονικών συνδέσμων όπως: BNC, SMA, SMB, F κ.λπ.
Διηλεκτρικός: Το μονωτικό υλικό που χωρίζει τον κεντρικό αγωγό και τη θωράκιση.
Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI): Ηλεκτρική ή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που διακόπτει τα ηλεκτρικά σήματα.
Συχνότητα: Ο αριθμός των φορών που συμβαίνει μια περιοδική ενέργεια σε ένα δευτερόλεπτο. Μετρήθηκε σε Hertz.
Αντίσταση: Η αντίθεση στη ροή εναλλασσόμενου ή μεταβαλλόμενου ρεύματος. Μετρήθηκε σε Ohms.
Γρύλος: Ο θηλυκός σύνδεσμος που συνήθως περιέχει μια κεντρική υποδοχή.
Βύσμα: Ο αρσενικός σύνδεσμος που συνήθως περιέχει έναν κεντρικό πείρο.
RG/U: Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση ομοαξονικού καλωδίου που είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές των ΗΠΑ (R=Radio Frequency, G=Government, U=Universal Specification)
Θωράκιση: Αγώγιμος φάκελος από σύρματα ή μεταλλικό φύλλο που καλύπτει το διηλεκτρικό και τον κεντρικό αγωγό
Διαξονική: Ένα παρακλάδι από ομοαξονική καλωδίωση. Δύο κεντρικοί αγωγοί με μία διηλεκτρική και πλεγμένη θωράκιση.
VSWR (Λόγος μόνιμων κυμάτων τάσης): Η ποσότητα της ανακλώμενης ισχύος εκφρασμένη ως λόγος (Παρ. 1,25:1) Το VSWR αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα.

ΤΥΠΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Τα περισσότερα ομοαξονικά καλώδια έχουν χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση είτε 50 είτε 75 ohms. Η βιομηχανία ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιεί τυπικές ονομασίες τύπων για ομοαξονικά καλώδια. Ο στρατός των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη μορφή RG-# ή RG-#/U (πιθανότατα για «ραδιοφωνικό βαθμό, καθολική», αλλά υπάρχουν και άλλες ερμηνείες). Για παράδειγμα:

Λεπτομερής σύγκριση τυπικών ομοαξονικών καλωδίων

Τύπος RG-316 RG-174 RG-58/U RG-59 RG-213/UBX RG-213 FOAM ΑΕΡΟΚΥΛΛΟ 7 BELDEN
H-155
BELDEN
H-500
__
Αντίσταση 50 50 50 75 50 50 50 50 50 Ωμ
Εξωτερική διάμετρος 2,6 2,6 5,8 6,2 10,3 10,3 7,3 5,4 9,8 mm
Απώλεια σε 30 MHz 18 20 9,0 6,0 1,97 3,7 __ 3,4  1,95 dB/100m
144 MHz 32 34 19 13,5 8,5 4,94 7,9 11,2 4,9 dB/100m
432 MHz 60 70 33 23 15,8 9,3 14,1 19,8 9,3 dB/100m
1296 MHz 100 110 64,5 __ 28 18,77 26,1 34,9 16,8 dB/100m
2320 MHz 140 175 __ __ __ 23,7 39   24,5 dB/100m
Συντελεστής ταχύτητας 0,7 0,66 0,66 __ 0,66 0,8 0,83 0,79 0,81 __
Μέγιστη. φορτίο σε 10 MHz 900 200 __ __ __ 2000 2960 550 6450 W
145 MHz 280 9 __ __ __ 1000 1000 240 1000 W
1000 MHz 120 30 __ __ __ 120 190 49 560 W

Ομοαξονικό καλώδιο

Πρόσθετοι τύποι ομοαξονικών καλωδίων

Τύπος Διάμ. Κάμψη
ακτίνα κύκλου
Διαβολάκι. Vel. Kg/100μ pF/m 10 14 28 50 100 144 435 1296 2400
Aircell 7
7.3
25
50
0.83
7.2
74
 
3.4
3.7
4.8
6.6
7.9
14.0
26.1
38.0
Aircom Plus
10.8
55
50
0.85
15.0
84
0.9

__

__
 
3.3
4.5
8.2
14.5
23.0
H-2000 Flex
10.3
50
50
0.83
14.0
80
 
1.4
2.0
2.7
3.9
4.8
8.5
15.7
23.0
H-1000
10.3
75
50
0.83
14.0
80
 
1.4
2.0
2.7
3.9
4.8
8.5
15.7
23.0
H-500
9.8
75
50
0.81
13.5
82
1.3

__
__
2.9
4.1

__
9.3
16.8
24.5
H-100
9.8
__
50
0.84
__
80
 
__
__

__
4.5

__

__

__
__
Η-43
9.8
100
75
0.85
9.1
52
1.2
__

__
2.5
3.7
__
8.0
14.3
23.7
LCF 12-50
16.2
70
50
?
22
?
0.67
__
< 1,17

__
2.16
< 3
< 4.7
< 9
< 13
LCF 58-50
21.4
90
50
?
37
?
0.5

__
< 0,88

__
1.64
< 2.2
< 3,5
< 7
< 10
LCF 78-50
28
120
50
?
53
?
0.35
 
< 0,62

__
1.15
< 1.6
< 2,5
< 5
< 7
RG-223
5.4
25
50
0.66
6.0
101
 
6.1
7.9
11.0
15.0
17.6

__

__

__
RG-213U
10.3
110
50
0.66
15.5
101
2.2
 
3.1
4.4
6.2
7.9
15.0
27.5
47.0
RG-174U
2.8
15
50
0.66
__
101

__

__
 
 
30.9
__
__
__
__
RG-59
6.15
30
75
0.66
5.7
67

__
__
 
 
12.0

__
25.0
33.6
__
RG-58CU
5.0
30
50
0.66
4.0
101

__
6.2
8.0
11.0
15.6
17.8
33.0
65.0
100.0
RG-58 άλλοι
4.9
32
50
0.78
3.2
82

__

__

__
8.3
11.0
__
23.0
44.8
__
RG-11
10.3
50
75
0.66
13.9
67

__
__

__
4.6
6.9

__
18.0
30.0
__

Όπως μπορείτε να δείτε, το κοινό RG-58 από το Radio Shack ΔΕΝ είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε και θα μειώσει την αποτελεσματική ισχύ σας! Χρησιμοποιήστε το μόνο για μικρές διαδρομές. Πού πάει λοιπόν όλη αυτή η χαμένη δύναμη; Διαχέεται ως θερμότητα μέσα στο καλώδιο. Με έναν πομπό 100W θα παρατηρήσετε ήδη το RG58 να θερμαίνεται μετά από αρκετά λεπτά λειτουργίας, κάτι που σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλετε.

Η BELDEN κάνει φοβερό ομοαξονικό σε διάφορες ποιότητες και με χαμηλές απώλειες (μετρούμενες σε dB's decibels ανά 100m). Απώλεια 3dB = 1/4 της ισχύος του σήματος σας – είτε χάθηκε είτε κερδίσατε. Προσέξτε για τη σωστή αντίσταση. Τα RG-8 και RG-58 έχουν 50 Ohm. Τα RG-59 και RG-6 (έκδοση χαμηλών απωλειών του RG-59) έχουν 75 Ohm. Οι περισσότερες κεραίες είναι 50 ohm, όπως και οι περισσότεροι πομποί.
Μην αγοράζετε περισσότερα από όσα χρειάζεστε για να κάνετε μακροπρόθεσμα την κεραία σας και μην κάνετε μερικά "jumper" για να πάτε μεταξύ του διεγέρτη, του μετρητή VSWR και της κεραίας σας, καθώς το μόνο που θα κάνετε είναι να δημιουργήσετε υψηλότερο SWR και πολλά άλλα απώλειες γραμμής. Τέλος, μην χρησιμοποιείτε φτηνό καλώδιο τηλεόρασης!

Ελεγχος τα καταστήματά μας για καλό ομοαξονικό καλώδιο.

ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ SWR (VSWR) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ;
Το VSWR είναι ένα μέτρο του πόσο καλά ταιριάζουν δύο συσκευές η αντίσταση μεταξύ τους. Ο τυπικός ραδιοεξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για σύνθετη αντίσταση φορτίου 50 ohm, επομένως χρησιμοποιούμε συνήθως καλώδια 50 ohm και κατασκευάζουμε ή αγοράζουμε κεραίες που καθορίζονται για 50 ohm. Ενώ τα περισσότερα καλώδια έχουν μια επίπεδη σύνθετη αντίσταση στη συχνότητα (μετρούν 50 ohm σε όλες τις συχνότητες που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσετε), δεν ισχύει το ίδιο για τις κεραίες. Ένα VSWR 1,0:1 ταιριάζει απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση φορτίου είναι ακριβώς 50 ohms. Ένα VSWR 2,0:1 λαμβάνεται όταν η σύνθετη αντίσταση φορτίου είναι είτε 25 ohms είτε 100 ohms. Επειδή οι περισσότεροι πομποί παρέχουν πλήρη ισχύ με φορτίο VSWR έως 2,0:1, αυτή η τιμή θεωρείται συνήθως το όριο για αποδεκτή λειτουργία. Πολλοί προτιμούν να διατηρούν το VSWR τους κάτω από αυτό, ωστόσο, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψετε χρόνο ή χρήμα προσπαθώντας να φτάσετε πολύ κάτω από ένα VSWR 1,5:1. Τα οφέλη θα είναι δύσκολο να μετρηθούν και ακόμη πιο δύσκολο να παρατηρηθούν. Από την άλλη πλευρά, οι απώλειες ομοαξονικού καλωδίου αυξάνονται γρήγορα, για μια δεδομένη συχνότητα λειτουργίας, όταν το VSWR της κεραίας υπερβαίνει το 2,0:1. Αυτό μπορεί ακόμη και, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, να έχει ως αποτέλεσμα την καύση του ομοαξονικού καλωδίου, ακόμη και όταν λειτουργεί 100 W. Η χρήση καλωδίου υψηλότερης ποιότητας σίγουρα θα βελτιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμη και το ομοαξονικό καλώδιο υψηλής ποιότητας έχει πολύ απώλειες όταν το VSWR υπερβαίνει το 3,0:1 σε υψηλότερο Συχνότητες HF (ή VHF και υψηλότερες).

ΚΟΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
Υποδοχή "UHF".: Η υποδοχή "UHF" είναι η παλιά βιομηχανική κατάσταση αναμονής για συχνότητες άνω των 50 MHz (κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 100 MHz θεωρούνταν UHF). Ο σύνδεσμος UHF είναι κυρίως μια φθηνή βίδα γενικής χρήσης που δεν είναι πραγματικά 50 Ohm. Επομένως, χρησιμοποιείται κυρίως κάτω από 300 MHz. Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 500 Watt έως 300 MHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-300 MHz.

Υποδοχές "N".: Οι υποδοχές "N" αναπτύχθηκαν στα εργαστήρια Bell αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επομένως είναι ένας από τους παλαιότερους ομοαξονικούς συνδέσμους υψηλής απόδοσης. Έχει καλό VSWR και χαμηλές απώλειες στα 11 GHz. Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 300 Watt έως 1 GHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-11 GHz.

Σύνδεσμος "BNC": Οι υποδοχές "BNC" διαθέτουν διεπαφή κλειδαριάς μπαγιονέτ, η οποία είναι κατάλληλη για χρήσεις όπου απαιτούνται πολλές εισαγωγές γρήγορης σύνδεσης/αποσύνδεσης. Οι σύνδεσμοι BNC χρησιμοποιούνται για παράδειγμα σε διάφορα εργαστηριακά όργανα και ραδιοεξοπλισμό. Η υποδοχή BNC έχει πολύ χαμηλότερη συχνότητα αποκοπής και μεγαλύτερη απώλεια από την υποδοχή N. Οι υποδοχές BNC διατίθενται συνήθως σε εκδόσεις 50 ohms και 75 ohms. Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 80 Watt στο 1 GHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-4 GHz.

Υποδοχές "TNC". είναι μια βελτιωμένη έκδοση του BNC με διασύνδεση με σπείρωμα. Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 100 Watt στο 1 GHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-11 GHz.

Υποδοχή "SMA": Οι "SMA" ή μικροσκοπικοί σύνδεσμοι έγιναν διαθέσιμοι στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Έχουν σχεδιαστεί κυρίως για ημιάκαμπτο καλώδιο μικρής διαμέτρου (0,141″ OD και λιγότερο) με μεταλλικό μανδύα. Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 100 Watt στο 1 GHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-18 GHz.

Υποδοχή "7-16 DIN": Οι υποδοχές "7-16 DIN" αναπτύχθηκαν πρόσφατα στην Ευρώπη. Ο αριθμός ανταλλακτικού αντιπροσωπεύει το μέγεθος σε μετρικά χιλιοστά και τις προδιαγραφές DIN. Αυτή η αρκετά ακριβή σειρά βυσμάτων σχεδιάστηκε κυρίως για εφαρμογές υψηλής ισχύος όπου πολλές συσκευές βρίσκονται μαζί (όπως οι κυψελωτές πόλοι). Ο χειρισμός ισχύος αυτού του βύσματος είναι 2500 Watt στο 1 GHz. Το εύρος συχνοτήτων είναι 0-7,5 GHz.

Υποδοχή "F": Οι υποδοχές "F" σχεδιάστηκαν κυρίως για εφαρμογές πολύ χαμηλού κόστους υψηλής έντασης 75 Ohm, όπως τηλεόραση και CATV. Σε αυτόν τον σύνδεσμο το κεντρικό καλώδιο του ομοαξονικού γίνεται ο κεντρικός αγωγός.

"IEC σύνδεση κεραίας": Αυτή είναι μια πολύ χαμηλού κόστους υποδοχή υψηλής έντασης 75 ohm που χρησιμοποιείται για συνδέσεις κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου σε όλη την Ευρώπη.
Πρόσθετη ανάγνωση εδώ.

Ελεγχος τα καταστήματά μας για καλούς ομοαξονικούς και συνδέσμους.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο μας Δικαστήριο!